Monday, 20 May 2024
Abonelik

Kemik kisti en çok çocuklukta görülüyor

Basit kemik kisti, genellikle belirti vermediği için sıklıkla tesadüfen teşhis edilir. Bu kistler, kemiğin içinde sıvı dolu kistik yapılar olup genellikle kanserli değildir. Humerus (kol kemiği) üst ucunda ve femur (uyluk kemiği) üst ucunda sıkça görülürler. Aktif basit kemik kistleri, büyüme plağına yakın bölgelerde bulunur ve zamanla büyüme plağından uzaklaşır. Bu kistler genellikle tek bir kemikte görülür ve 5-15 yaş arasındaki çocuklarda sıkça karşılaşılır. Erişkinlerde nadiren görülür.

Basit kemik kistinin neden geliştiği tam olarak bilinmemekle birlikte, büyüme plağındaki bozukluklar veya kemik içi venöz tıkanıklıklar gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Birçok basit kemik kistinde belirgin bir semptom olmayabilir ve tanı genellikle radyografiler sırasında tesadüfen konur. Ancak, kistin bulunduğu bölgede incelme veya kırıklar oluşabilir, bu durumda ağrı, şişlik ve fonksiyon kaybı görülebilir.

Tanı genellikle radyolojik görüntüleme yöntemleriyle konur. Tedavi genellikle kistin büyüklüğüne ve bulunduğu konuma bağlıdır. Küçük kistler sadece izlenirken, büyük ve riskli kistler cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi işlem genellikle kist içine iğne ile girilerek kist sıvısının boşaltılmasıyla başlar. Daha sonra, kist içine radyoopak bir madde enjekte edilerek kistin tek odalı olduğu doğrulanır. Sonrasında, kist içine steroid veya kemik grefti enjekte edilir. Büyük kistlerde veya iyileşmeyen vakalarda küretaj ve greftleme operasyonu yapılabilir.